• 9th grade Pre ACT - November 8, 2022

  Fall MAAP Testing - December 6 - 16, 2022

  12th grade WorkKeys - February 7, 2022

  10th grade ACT - March 7, 2022

  11th grade ACT - February 28, 2022

  ELPT - March and April

  Spring MAAP Testing - April 25 - May 12, 2022